1. rok - 20. svibnja 2021. za ključnu aktivnost 2 (KA210 i KA220)

Savjetovanje projektnih prijava

Savjetovanje KA2 projektnih prijedloga za 1. prijavni rok 2020. otvoreno je 1.4.2021. - 6.5.2021.

 

  • KA210 i KA220 - da biste mogli dobiti konstruktivan savjet, u radnoj verziji prijavnog obrasca potrebno je ispuniti minimalno sljedeće:

 

- odabrati prioritete

- opisati analizu potreba

- opisati ciljeve projekta

- unijeti planirane aktivnosti kojima će se ostvariti ciljevi projekta

- opis rezultata

- planirani proračun

- opisati kvalitativne indikatore

- napisati sažetak