2. rok - 5. listopada 2021. za Ključnu aktivnost 1 (KA152, KA153 i KA154)

Savjetovanje projektnih prijava Ključne aktivnosti 1 za prijavu na 2. rok u okviru standardnog poziva 5. listopada

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja projektnih prijedloga organizacijama koje žele prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+.

Radi što bolje pripreme projektnih prijedloga, pozivamo i podsjećamo sve zainteresirane organizacije i potencijalne prijavitelje da iskoriste mogućnost savjetovanja s programskim djelatnicima prije podnošenja projektnih prijedloga.

Savjetovanje KA1 projektnih prijedloga standardnog poziva za 2. prijavni rok 2021. otvoreno je 10.9.2021. - 26.9.2021.

 

Posebno na savjetovanje pozivamo organizacije koje do sada nisu prijavljivale Erasmus+ projekte u području mladih, kao i one organizacije koje žele prijaviti projekte koji su na prijašnjim rokovima odbijeni zbog kvalitete.

 

Savjetovanja se odvijaju putem e-pošte na adresu mladi@mobilnost.hr, slanjem radne verzije prijavnog obrasca. Možete poslati i djelomično ispunjeni prijavni obrazac s naglaskom na dijelove prijave za koje želite povratne komentare.


Raspoloživa sredstva za 2. rok

Za projekte Ključne aktivnosti 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince u području mladih (Learning Mobility in the Field of Youth )– koji se odnose na podaktivnosti KA152 - Razmjene mladih, te KA153 - Mobilnost osoba koje rade s mladima, preostali raspoloživi iznos za 2. rok iznosi 300.977,00 EUR.


Za suradnju s partnerskim zemljama u okviru ove aktivnosti na raspolaganju je preostalo 299.709,75 EUR.

Za projekte KA154 - Aktivnosti sudjelovanja mladih na raspolaganju je 60.630,00 EUR.