Provedba projekata 2014.

KA1 Ugovor o dodjeli financijske potpore 2014.

KA1 Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

 

Ugovor o dodjeli financijske potpore za KA2

KA2 Strateška partnerstva

 

Izmjena Aneksa III - Smanjenje financijske potpore zbog loše, djelomične ili zakašnjele provedbe

Diseminacija i korištenje rezultata

Više o diseminaciji i korištenju rezultata možete pročitati na našoj mrežnoj stranici.

Mobility Tool