Potpora pri prijavi 2020.

Informativno-edukativni seminari za program Erasmus+

Odjel za obrazovanje odraslih Agencije za mobilnost i programe Europske unije i ove godine organizira ciklus regionalnih radionica za pisanje projektnih prijedloga u području obrazovanja odraslih kao potporu potencijalnim prijaviteljima u upoznavanju s elementima kvalitete projekata u okviru programa Erasmus+ te u pripremi projektne prijave za natječaj Erasmus+ u 2020. godini. Potražite informacije o radionicama.

Korisne prezentacije

Na poveznicama niže možete pronaći prezentacije  s radionica za pisanje projektnih prijedloga za područje obrazovanja odraslih za Ključnu aktivnost 1 i Ključnu aktivnost 2.

 

Erasmus+ AE KA1 - Projekti mobilnosti osoblja

Erasmus+ AE KA1 - Projekti mobilnosti osoblja - webinar

Erasmus+ AE KA2 - Strateška partnerstva

Pojedinačna savjetovanja

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja za organizacije koje žele prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+ za Ključnu aktivnost 1 (Mobilnost u svrhu učenja za pojedince) i Ključnu aktivnost 2 (Strateška partnerstva) u području obrazovanja odraslih.

 

Povratnu informaciju možemo vam pružiti:

  • elektroničkom poštom,
  • telefonom ili
  • na sastanku u Agenciji.

 

Savjetujemo da prije savjetovanja svakako proučite mogućnosti i uvjete financiranja u Vodiču kroz program Erasmus+ za 2020. godinu.

 

NAPOMENA: Agencija ni na koji način ne snosi odgovornost za uspjeh/neuspjeh prijave. Kako bismo osigurali jednak pristup svima koji traže savjetovanje, prijavu možemo savjetovati samo jedanput (e-poštom, telefonski ili na sastanku u Agenciji).

 

Više informacija o načinu dostave obrazaca za savjetovanje, kao i rokovima donosimo u nastavku.

Savjetovanje - Ključna aktivnost 1

Ukoliko želite savjetovanje KA1 projektne prijave, molimo da nam u privitku e-pošte pošaljete popunjeni prijavni obrazac za Ključnu aktivnost 1 za koju planirate podnijeti projektni prijedlog (KA104) te informaciju o tome koji oblik savjetovanja želite (e-poštom, telefonski ili na sastanku u Agenciji). Možete poslati i djelomično ispunjeni prijavni obrazac s naglaskom na dijelove prijave za koje želite povratne komentare.

 

Poveznica za prijavni obrazac.

 

VAŽNO:
Nipošto ne podnosite prijavu na savjetovanje putem opcije Submit, već popunjeni prijavni obrazac spremite lokalno na računalo kao pdf dokument (pratite zelenu strelicu na prikazu) i zatim dostavite e-poštom na adresu grundtvig@mobilnost.hr.

 

Krajnji rok za prijavu KA1 prijavnog obrasca za savjetovanje je 17. siječnja 2020Savjetovanja su rezervirana za tjedan 20.-24. siječnja 2020.

 

 

Savjetovanje - Ključna aktivnost 2

Ukoliko želite savjetovanje KA2 projektne prijave, molimo da nam u privitku e-pošte pošaljete popunjeni prijavni obrazac za Ključnu aktivnost 2 za koju planirate podnijeti projektni prijedlog (KA204) te informaciju o tome koji oblik savjetovanja želite (e-poštom, telefonski ili na sastanku u Agenciji). Možete poslati i djelomično ispunjeni prijavni obrazac s naglaskom na dijelove prijave za koje želite povratne komentare.

 

Poveznica za prijavni obrazac.

 

VAŽNO:

Nipošto ne podnosite prijavu na savjetovanje putem opcije Submit, već popunjeni prijavni obrazac spremite lokalno na računalo kao pdf dokument (pratite zelenu strelicu na prikazu) i zatim dostavite e-poštom na adresu grundtvig@mobilnost.hr.

  

Krajnji rok za prijavu KA2 prijavnog obrasca za savjetovanje je 21. veljače 2020Savjetovanja su rezervirana u razdoblju 17.-28. veljače 2020.