Provedba projekata 2020.

KA1 Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava 2020.

Popis najčešće postavljenih pitanja - KA1

KA2 Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za 2020.

PRILOG I - OPĆI UVJETI

 

 

PRILOG III - FINANCIJSKA I UGOVORNA PRAVILA

 

 

PRILOG IV - PRIMJENJIVE STOPE

 

Popis najčešće postavljenih pitanja - KA2

Diseminacija i korištenje rezultata

Više o diseminaciji i korištenju rezultata možete pročitati na našoj mrežnoj stranici.

 

Erasmus+ Projects results - diseminacijska platforma za objavu rezultata projekata provedenih u okviru programa Erasmus+ s informacijama o svim odobrenim projektima u svim državama sudionicama (sažeci, kontaktni podaci, teme i rezultati).

Mobility Tool+