Natječajna dokumentacija 2020.

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu

Europska komisija objavila je 5. studenoga 2019. godine Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu. Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.

 

Za detaljne informacije i upute o podnošenju prijava upućujemo vas na Vodič kroz program Erasmus+ na engleskom i hrvatskom jeziku, uz napomenu da, u slučaju razlika u podacima, prednost ima engleska verzija Vodiča.

Indikativni proračun za Republiku Hrvatsku

Prijavni obrasci

Prijave se predaju elektroničkim putem.

 

Prije otvaranja i popunjavanja elektroničkog prijavnog obrasca, molimo proučite sljedeće upute:

 

 

U slučaju da se želite vratiti na prijavni obrazac koji ste već popunjavali preko niže navedenih poveznica, proučite kratku uputu kako to učiniti, a ne otvoriti novi prazni obrazac.

 

 

Prijavni obrasci i rokovi:

 

 

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja i osposobljavanja 11. veljače 2020. u 12:00

 

 

 

VAŽNO: Rok za prijavu KA2 projekata pomaknut je s 24. ožujka 2020. na 23. travnja 2020. u 12 h.

    

Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja

23. travnja 2020. u 12:00

 

 

Prijavne obrasce za Ključnu aktivnost 1 i Ključnu aktivnost 2 moguće je ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

 

Svi obvezni privitci dostupni su za preuzimanje unutar samih prijavnih obrazaca (KA1, KA2) u dijelu Annexes.

 

NAPOMENA: Navedeni rokovi za podnošenje prijava istječu u 12:00 (u podne) prema briselskom vremenu. Zbog mogućnosti opterećenja sustava, preporučujemo da prijavu predate nekoliko dana prije isteka roka.

Novi prioritet za strateška partnerstva u području obrazovanja odraslih (KA204)

NOVO:

Europska komisija objavila je Ispravak (Corrigendum) Vodiča kroz Erasmus+ za 2020. godinu koji sada uključuje novi prioritet za strateška partnerstva u području obrazovanja odraslih. Riječ je o sljedećem prioritetu koji je uvršten i u prijavne obrasce za Ključnu aktivnost 2 u području obrazovanja odraslih (KA204):

Promocija Erasmusa+ među građanima svih generacija putem obrazovnih aktivnosti i razmjene iskustava za osobe treće životne dobi s ciljem izgradnje i učvršćivanja europskog identiteta

 

Primjeri aktivnosti vezanih za ovaj prioritet:

 

  • razmjena dobre prakse i dijeljenje znanja kojim se promiče europski identitet među lokalnim zajednicama osoba treće životne dobi – radionice, laboratoriji ideja, itd.
  • aktivnosti kojima se među pripadnicima treće životne dobi promiču aktivno građanstvo i društvena uključenost – umrežavanje i volontiranje – društvena, međukulturalna i volonterska događanja te rasprave na temu inkluzije i kulturnih različitosti
  • aktivnosti kojima se potiče međugeneracijska razmjena znanja i iskustava – zajedničke radionice, debate, simulacije, itd.
  • aktivnosti za razvoj ključnih kompetencija – suradničko učenje i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja

Izrada korisničkog računa (EU Login) i registracija organizacija (Sustav za registraciju organizacija)

Za sudjelovanje u Programu sve organizacije moraju izraditi korisnički račun u sustavu EU Login i nakon toga se registrirati putem Sustava za registraciju organizacija.

(Izrada korisničkog računa i registracija organizacija izvršavaju se samo jednom i nije ih potrebno ponavljati pri eventualnim budućim prijavama projekata.)

 

Sustav za registraciju organizacija zamjenjuje dosadašnji alat pod nazivom Participants portal, koji više nije dostupan. Najvažnija promjena u novom alatu jest korištenje Organizacijskog ID broja (OID), koji zamjenjuje PIC broj kao jedinstvenu identifikacijsku oznaku organizacije. 

 

Organizacije koje su već registrirane preko Participants Portala mogu iskoristiti novu platformu da provjere točnost informacija o svojoj organizaciji te preuzmu svoj Organizacijski ID broj.

 

Ako vaša organizacija dosad nije registrirana, potražite Korisničke upute za registraciju organizacija.

 

Nakon registracije, a najkasnije do trenutka prijave, ustanove su dužne u sustav učitati sljedeću dokumentaciju:

1. dokument o pravnoj ili javnoj osobi (Legal entity form or Public law body),

2. financijsku identifikaciju (Financial identification form)

3. izvadak iz sudskog registra / registra udruga (ne stariji od 6 mjeseci)

 

VAŽNO: Registraciju organizacija i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. To možete učiniti i ako niste sigurni da ćete prijaviti projekt.

Svakako je preporučljivo registraciju i unos dokumentacije obaviti na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli moguće poteškoće uzrokovane preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

Dodatna dokumentacija za prijavitelje