Predškolski odgoj i opće obrazovanje

Dječji vrtić Petar Pan - Nova znanja i kompetencije za europski vrtić

Dječji vrtić Petar Pan proveo je projekt pod nazivom „Nova znanja i kompetencije za europski vrtić“ sa ciljem razvoja i poboljšanja jezičnih, digitalnih i interkulturalnih kompetencija učitelja i ostalog školskog osoblja; provedbe inovacija u predškolskom kurikulumu; poboljšanju kvalitete školskih programa te novih metoda poučavanja djece s poteškoćama u učenju.

 

Projekt se provodio kao integralni dio vrtićkog godišnjeg plana, što je pridonijelo integraciji novih aktivnosti i IKT inovacija u vrtićki kurikulum; a osoblje je novostečene vještine lako i redovito primjenjivalo u svakodnevnom radu s djecom.  Projekt je pomogao u razvoju novog programa usmjerenog na otkrivanje nadarene djece te razvoja njihovih talenata te je iznimno snažno utjecao na sudionike, djecu, njihove roditelje i širu zajednicu.

 

Broj projekta jest 2014-1-HR01-KA101-000079, a više informacija o projektu potražite na mrežnoj stranici projekta te na Diseminacijskoj platformi.

Karlovačka županija - I ja mogu biti poduzetnik!

Ovim projektom Karlovačka županija promovirala je poduzetništvo u školama kroz naglasak na važnost učenja o poduzetništvu i razvoj poduzetničkih vještina od rane dobi, preko osnovne škole pa sve do fakulteta, uključujući i kroz neformalno učenje.

 

Ovim projektom, koji je povezao škole te lokalne i regionalne vlasti, djeca su potaknuta na aktivno sudjelovanje, maštovitost i uključenost – umjesto pasivnog promatranja. Uključene obrazovne institucije stekle su znanje o tome kako uvesti poduzetništvo kao ključnu vještinu u sve oblike, tipove te razine formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja.

 

Broj projekta jest 2013-1-HR1-COM13-03269.

Osnovna škola Mikleuš - Informatička obrazovna aplikacija za matematiku

Ovaj projekt usmjeren je na temu podučavanja matematike kroz razvoj i upotrebu najnovijih IKT uređaja i software-a, u cilju provedbe aktivnih metoda učenja u učionici. Projektni timovi iz različitih zemalja razvili su nove aplikacije za nastavu matematike i fizike; razvili su svoje IKT kompetencije, proizveli su niz video uradaka i prezentacija, e-časopis i mrežnu stranicu, te posjećivali konferencija kako bi promovirali projektne ideje. Svime time projekt je znatno utjecao na motivaciju učenika za učenje matematike.

 

Broj projekta jest 2013-1-RO1-COM06-294084, a više informacija potražite na TwinSpace stranici projekta.

Ekonomska škola Šibenik - Lozinka Comenius za zajedničku budućnost

Glavni cilj projekta bio je obrazovati i osvijestiti djecu o okolišu u kojem žive, s naglaskom na kulturu i  njezin utjecaj na okoliš, pozitivne prakse u očuvanju prirodnih resursa, uključivanje učenika u promociju novih i boljih paradigmi o pitanjima okoliša te stvaranje održivog eko-razvoja u svakoj od zemalja partnera.

 

Provođen je u okviru nastave više predmeta, te je tako utjecao na razvoj učeničkih društvenih, jezičnih i informatičkih vještina. Svojim aktivnostima povezao je školu, lokalnu zajednicu, te privatni i javni sektor uključen u upravljanje okolišem (nacionalni park Krka, nacionalni park Kornati, gradsku upravu) što je dovelo do jakog učinka i odlične diseminacije projektnih aktivnosti.

 

Broj projekta jest 2013-1-HR1-COM06-032661.