Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Erasmus+, Ključna aktivnost 1, 2018.

Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik 2018-1-HR01-KA102-047111 (ukupan proračun projekta: 19.272,00 EUR)

 

Projekt Kibernetička napredna tehnologija (Cybernetic Advanced Tehnology - CAT) drugi je projekt Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik u Programu - temeljio se na suradnji Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik i Školskog centra Ptuj (Slovenija), odnosno Strukovne i tehničke škole elektrotehnike i računalstva koja je dio Centra. U projektu su identificirane potrebe i ključna područja za poboljšanje u radu škole kao i za razmjenu dobre prakse te su adresirane prikladnim aktivnostima koje su kvalitetno provedene u partnerstvu s relevantnim strukovnim parterom u inozemstvu (stručna praksa 8 učenika, stručno osposobljavanje 1 nastavnika i dolazne mobilnosti podučavanja triju stručnjaka za područja relevantna za projekt i plan razvoja škole). Osnovni cilj projekta bio je poboljšanje i kvalitetnije izvođenje nastave robotike i ažuriranje postojećeg operativnog plana i programa, kako robotike, tako i drugih strukovnih nastavnih predmeta usko povezanih s područjem robotike. Nabavljeni su materijali i napravljena četiri robota za rad koji se i dalje mogu nadograđivati, a nastavnici su educirani za rad na složenijim robotskim konstrukcijama.

 

Osnaženi su i kapaciteti ustanove za daljnju provedbu internacionalnih projekata, a proširena je i mreža međunarodnih partnera. Projekt je pozitivno utjecao na sudionike, učenike i nastavnike škole, samu školu  (podizanje atraktivnosti i ugleda; porast motivacije osoblja za uključivanje u projekte itd.) ali i na ciljane skupine izvan same škole (osnovnoškolci – rezultat bolji upisi, dionici na lokalnoj i  županijskoj razini – rezultat dodatno opremanje škole novim materijalima i alatima; povećanje motivacije lokalnih organizacija na prijem učenika za stručnu praksu). Širenje rezultata projekta i njegove vidljivosti provedeno je raznim kanalima te je bilo usmjereno na razne ciljane skupine uz širenje informacije o konkretnim rezultatima projekta (napravljena 4 robota koji senzorima prate objekt; edukativni plakat koji se koristi u nastavi; novi plan i program za nastavu robotike; izrađena mini vjetroturbina koja se koristi u nastavi; napravljen plan za radionicu obnovljivih izvora energije itd.)

 

Strukovna škola Đurđevac, 2018-1-HR01-KA102-047105 (ukupan proračun projekta: 55.524,00 EUR)

 

Projekt Skills in IT and Mechatronics Practical Learning (SIMPLE) prvi je projekt Strukovne škole Đurđevac u programu Erasmus+ u suradnji s partnerima iz Slovenije, Slovačke, Španjolske i Italije. U projektu su 23 učenička i 4 nastavnika stjecali nova i usavršavali postojeća znanja, pristupe, metode rada i vještine u područjima računalstva, elektrotehnike i strojarstva. Primjerice, dio sudionika je unaprjeđivao stručna znanja za izradu i programiranje mobilnih aplikacija za Android platformu, primjenjujući napredne dizajnerske, organizacijske i komunikacijske alate te integrirajući geolokacijske značajke i mrežne baze podataka, dok su drugi usavršili su stručna znanja iz područja senzorike i programiranja mikroupravljača  te industrijske robotike, programirljivih logičkih upravljača i automatizacije. Usklađenost ciljeva projekta s potrebama tržišta rada osigurana je između ostaloga i anketiranjem regionalnih tvrtki, s ciljem daljnjeg povezivanja s tržištem rada. Prepoznata potreba usavršavanja nastavnog osoblja adresirana je kroz razrađen plan stručnog usavršavanja koji je uključivao praćenje rada inozemnih nastavnika uz naglasak na unaprjeđenje strukovnih kompetencija nastavnika i izvedbu strukovne nastave.

 

Sve to utjecalo je na unaprjeđenje nastavnog rada (i daljnjih planova za unaprjeđenje vježbi i praktične nastave), internacionalizaciju ustanove širenjem mreže međunarodnih partnera i uspješan angažman u drugim vrstama projekata u Programu te jačanja kapaciteta škole za međunarodnu, ali i suradnju na nacionalnoj i lokalnoj razini.

 

Evaluacija ishoda učenja je provedena detaljno, primjerenim alatima prikupljanja podataka, a evaluacija na razini projekta iznimno je dobro provedena uz detektiranje manjkavosti i predlaganje rješenja za ubuduće (uz uključivanje evaluacije i u aktivnosti diseminacije npr. okrugli stol relevantnih dionika na lokalnoj razini s temom relevantnosti strukovnog obrazovanja u lokalnoj zajednici).

 

Ostvareni utjecaj projekta na sudionike mobilnosti – učenike i nastavnike, ali i na ostalim razinama (projekta, ustanove, lokalnoj, regionalnoj) i prema ostalim relevantnim dionicima (npr. poslodavci na lokalnoj razini) je kvalitetan – osobito provedeni i planirani rad na cilju povezivanja s tržištem rada odnosno s poslodavcima na regionalnoj razini kao i unaprjeđenja rada u školi (strateški plan unaprjeđenja organizacije vježbi i praktične nastave u školi i poduzećima koji su izradili nastavnici sudionici mobilnosti). Rezultate provedenih mobilnosti (mobilne aplikacije, 3D modele izrađene na CNC strojevima, itd.) učenici su predstavili poslodavcima, nastavnicima, drugim učenicima, roditeljima te široj zainteresiranoj javnosti kroz završnu konferenciju, prezentacije, radio emisije i društvene mreže, čime su sve ciljane skupine dobile izravan uvid u stečena znanja i vještine učenika, učenici su na taj način dodatno razvijali svoje komunikacijske i prezentacijske vještine, a određeni rezultati učitani su i na Erasmus+ diseminacijsku platformu.

2017.


Obrtnička škola za osobne usluge 2017-1-HR01-KA102-035182 (ukupan proračun projekta: 205.883,00 EUR)

 

Projekt „Idemo u Europu!“ uspješno se provodi u okviru programa Erasmus+ već petu godinu zaredom. Priliku za stručno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina u specijaliziranim frizerskim i kozmetičkim salonima te foto-studiju u Italiji 2017. godine dobila su 84 učenika Obrtničke škole za osobne usluge Zagreb, zanimanja frizer, pediker, kozmetičar i fotograf. Na veliko zadovoljstvo učenika koji se školuju za fotografe oni su prvi put bili uključeni u projektne aktivnosti u suradnji s partnerom projektnim studijem Immaginario sas, inače priznatim imenom u svijetu fotografije već 40 godina. Projekt je svim sudionicima omogućio stjecanje neprocjenjivih znanja i iskustava koji su snažno obogatili njihov profesionalni život. Naučili su najnovije tehnike rada, upoznali nove proizvode i trendove u struci.

 

Na stručnoj praksi u salonu Beauty e Relax grupa kozmetičarki upoznala je najnovije proizvode i uređaje koji se koriste u kozmetičkoj struci, a učenici fotografi imali su priliku upoznati novu modernu profesionalnu opremu, raditi u suvremenim programima za obradu fotografija, učiti postavljanje rasvjete te određivanje kakvoće svjetla. Učili su izrađivati vlastiti portfolio, dogovarati posao, kako voditi komunikaciju s klijentima te kako se odijevati za poslovni razgovor. Svaka grupa učenika frizera posjetila je Akademiju u gradu Bresci, grupa pedikera posjetila je odjel podologije u poznatoj bolnici Galeazzi te jedinu talijansku tvornicu profesionalnih proizvoda za nokte i opreme za pedikerske salone KyLua. Za učenice kozmetičarke dogovoren je posjet ekskluzivnoj Akademiji Diego dalla Palma, poznatoj privatnoj školi MBAcademy i tvornici Panestetic. Fotografi su posjetili renomiranu školu John Kaverdash te najveći i najpoznatiji europski muzej fotografije u Torinu.

 

S obzirom na to da je projekt posebnu pozornost pridavao temi ekologije, grupe su prisustvovale radionicama Energija&Ambijent u muzeju znanosti i tehnologije Leonardo da Vinci, posjetile ekološku platformu Amsa, stambene objekte izgrađene prema najmodernijim standardima te Centar koji je osvojio svjetsku nagradu IPMA za iskoristivost obnovljivih izvora energije.

 

Završno predstavljanje projekta uz obilježavanje 70 godina škole okupilo je gotovo 1000 uzvanika, a u okviru dolazne mobilnosti svoj su doprinos dali i projektni  partneri koji su na državnom skupu u školi održali stručno usavršavanje na kojem su predstavili aktualne tehnike rada i nove proizvode u frizerskoj i pedikerskoj struci.

Srednja škola Čakovec 2017-1-HR01-KA102-035137

(ukupan proračun projekta 196.369,00 EUR)

 

U konzorcijskom projektu 5 strukovnih škola (Srednja škola Čakovec, Srednja škola Prelog, Ekonomska i trgovačka škola, Tehnička škola Čakovec i Graditeljska škola Čakovec) „The Mobility Bridge III“ ukupno 96 učenika više zanimanja (kuhar, konobar, slastičar, turističko-hotelijerski komercijalist, tehničar za mehatroniku, tehničar za računalstvo, strojarsko-računalni tehničar, ekonomist, hotelijersko-turistički tehničar, komercijalist, fizioterapeutski tehničar, medicinska sestra, stolar, vodoinstalater te instalater grijanja i klimatizacije) dobilo je priliku odraditi stručnu praksu u Sloveniji, Francuskoj, Njemačkoj i na Malti. Od ukupnog broja učenika, mobilnost 3 učenika nije bila planirana projektnim prijedlogom, nego im je mobilnost omogućena naknadnim dobrim financijskim planiranjem te je na taj način pružena mogućnost za obavljanjem stručne prakse u inozemstvu većem broju učenika, a uključeno je i nekoliko učenika slabijih socioekonomskih mogućnosti. Osim učeničkih, provedena je i dvotjedna mobilnost 2 nastavnika (područje kuharstva i slastičarstva) te 5-dnevna mobilnost 2 nastavnika iz područja medicine. Učenicima je broj sati odrađenih na stručnoj praksi u inozemstvu priznat kao odrađen u domicilnoj zemlji, za nekolicinu učenika stečenih ishodi učenja potvrđeni su kroz Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, a nastavnicima su sati provedeni na usavršavanju priznati kao stručno usavršavanje i uvršteni u njihov osobni dosje. Sudionici mobilnosti usvojili su nova, kao i unaprijedili postojeća znanja i vještine te dobili mogućnost za povezivanje prethodno usvojenih teorijskih znanja s praktičnim radom.

 

Projekt je ostvario učinak i na tržište rada, točnije na lokalne poslodavce koji su se upoznali s Erasmus+ programom te su neki od njih izrazili želju za uključivanjem i primanjem stranih učenika na praksu u Hrvatskoj. Osim navedenog, poslodavci su se upoznali i s dokumentom Europass mobilnost kojeg planiraju uzeti u obzir prilikom prijava učenika na natječaje za posao. Provedbom projektnih aktivnosti pozitivan učinak ostvaren je i na povećani ugled strukovnih zanimanja i povećani interes učenika za upis strukovnih zanimanja u Međimurskoj županiji, dok neke od konzorcijskih škola bilježe i porast upisanih učenika, nakon konstantnog petogodišnjeg pada.

Srednja škola Arboretum Opeka 2017-1-HR01-KA102-035207 (ukupan proračun projekta: 161.608,00 EUR)

 

Projekt Znanjem za bolje sutra proveden je u sklopu konzorcija 3 strukovne škole (Srednja škola Arboretum Opeka, Srednja škola Petrinja, Srednja gospodarska škola Križevci) iz različitih županija, što je vrlo pohvalan pristup formiranju partnerstva s obzirom na veće mogućnosti koje pruža po pitanju širenja učinka i diseminacije. Provedena je stručna praksa ukupno 71 učenika (poljoprivredni tehničar opći, cvjećar, veterinarski tehničar, kuhar) tijekom koje su usvojili nova, kao i unaprijedili postojeća znanja i vještine. Zbog dobrog financijskog planiranja i upravljanja projektnim proračunom proveden je veći broj mobilnosti u odnosu na odobreno te su tako provedene 2 dodatne mobilnosti učenika. Provedena je i mobilnost nastavnika (u području vinogradarstva, vinarstva, cvjećarstva i povrćarstva) koja je obuhvaćala iznimno konkretne aktivnosti jasno usmjerene na stjecanje novih i povećanje postojećih stručnih znanja nastavnika. Materijali koji su tijekom/nakon mobilnosti razvijeni od strane sudionika mobilnosti koriste se u nastavi. S obzirom na opise suradnje s inozemnim parterima kao i rad na povećanju broja partnerskih organizacija, jasna je usmjerenost na internacionalizaciju, a što je vrlo lijepo opisano i u završnom izvješću - Mobilni učenici i nastavnici nositelji su novih ideja i kontakta te utječu na povećanje međunarodne suradnje, čime nam je omogućena razmjena iskustva te stvaranje okolnosti povoljne za razvoj inovacija.

 

Diseminacijske aktivnosti bile su usmjerene na različite ciljne skupine i vidljivo je prilagođavanje aktivnosti svakoj od skupina na koje je bila usmjerena. Utjecaj tako provedenih aktivnosti vidljiv je i kroz daljnje mogućnosti suradnje nastale nakon provedbe projekta, a koje se odnose na nova lokalna i međunarodna partnerstva. Kvaliteta suradnje s partnerskim organizacijama i učinak projekta vidljiv je i kroz donacije partnera i interes za daljnjom suradnjom. Rezultati projekta predstavljeni su na brojnim događanjima usmjerenim na različite ciljne skupine - posebice se ističu radionice organizirane u sklopu Europskog tjedna vještina u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju koje su vodili sudionici mobilnosti.

2016.

 

Industrijsko-obrtnička škola Šibenik 2016-1-HR01-KA102-021981

(ukupan proračun projekta 120.108,00 EUR)

 

U okviru dvogodišnjeg projekta pod nazivom „Expanding Horizons Through European Experience 2“ provedena je stručna praksa učenika više zanimanja (elektroinstalater, elektromehaničar, elektroničar-mehaničar, automehatroničar, brodomehaničar, tehnički crtač, instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater te plinoinstalater) u Irskoj, Njemačkoj, Portugalu i Ujedinjenom Kraljevstvu tijekom koje su usvojili nova, kao i unaprijedili postojeća znanja i vještine te dobili mogućnost za povezivanje prethodno usvojenih teorijskih znanja s praktičnim radom. Osim učeničkih mobilnosti provedena je i mobilnost nastavnika iz područja strojarstva i elektrotehnike. Projektnom prijavom planirano je sudjelovanje ukupno 48 sudionika, a dobrim financijskim planiranjem pružena je mogućnost odlaska na stručnu praksu za dodatna 2 učenika te je priliku za stručnu praksu u inozemstvu dobilo i nekoliko učenika slabijih socioekonomskih mogućnosti.

 

Mobilnost je pozitivno utjecala na sudionike mobilnosti u pogledu stjecanja novih znanja i vještina i/ili poboljšanja postojećih kompetencija ovisno o zanimanju za koje se obrazuju. Nastavnici su nakon stručnog usavršavanja na mobilnosti prenijeli primjere dobre prakse u rad matične ustanove na način da je izgrađen boks za zavarivanje u radionici za strojnu obradu gdje će učenici moći praktično svladavati vještine zavarivanja različitim postupcima (ručno elektrolučno zavarivanje, autogeno plinsko zavarivanje te MIG i TIG zavarivanje). Jednako tako, u školskoj radionici za ručnu obradu, za potrebe praktične nastave brodomehaničara, uređuje se prostor s brodskim motorima, kormilarskim uređajima, brodskim kopčama i propelerima, kao i prostor za manji brod na kojemu će učenici brodomehaničari i brodski električari vježbati montažu i demontažu uređaja. Provedbom projektnih aktivnosti pozitivan učinak je ostvaren i na broj upisanih učenika, koji je u porastu u odnosu na prethodne godine.

Srednja škola Prelog 2016-1-HR01-KA102-021824 (ukupan proračun projekta: 185.510,00 EUR)

 

Projekt, naziva The Mobility Bridge II, proveden je u sklopu konzorcija 4 strukovnih škola (Srednja škola Prelog, Srednja škola Čakovec, Ekonomska i trgovačka škola, Tehnička škola Čakovec), i obuhvaćao je stručnu praksu učenika - smjera kuhar, konobar, slastičar, pekar, turističko-hotelijerski komercijalist, tehničar za mehatroniku, tehničar za računalstvo, ekonomist, hotelijersko-turistički tehničar, komercijalist, fizioterapeut, medicinska sestra i primalja, i stručno usavršavanje nastavnika u području fizioterapije. Uz sudionike mobilnosti koji su za vrijeme stručne prakse bili redovni učenici, provedena je i mobilnost učenika koji su završili školovanje (recent graduates), a uz projektom odobrene mobilnosti, provedene su i 4 dodatne mobilnosti (zero grant).

 

Kao sudionici mobilnosti odabrani su i učenici koji, sukladno nekoj od tom kategorijom obuhvaćenih skupina, pripadaju u skupinu osoba s manje mogućnosti, što je jedna od bitnih značajki Erasmus+ programa. Provedene su razne vrste diseminacijskih aktivnosti usmjerene prema različitim ciljnim skupinama - Svjetski dan turizma na kojem su projekt diseminirali partneri iz organizacije Terme Vivat, Dani frankofonije, Sajam poslova, Dan Europe, Gastromanija, Europski dan jezika na kojima su učenici postavili info štand i sudionicima događanja davali informacije o sudjelovanju u programu Erasmus+. Sudionici mobilnosti sudjelovali su i na raznim lokalnim događanjima na kojima su diseminirali informacije o projektu (npr. konferencija posvećena Erasmus+ projektima Plus za Erasmus+ u organizaciji Informacijskog centra EUROPE DIRECT Čakovec, Regionalne razvojne agencije Međimurje i Srednje škole Čakovec), a također su i aktivno dijeljena iskustava sudjelovanja u projektima (npr. sudjelovanje na konferenciji Postupak prijave i izbora učenika za sudjelovanje u Erasmus+ mobilnosti i Praksa u Europi).

 

Povećan je interes učenika i nastavnika za sudjelovanjem u projektima mobilnosti i usavršavanjem (za nastavnike u školama, s obzirom na njihov interes, održavaju se jezični tečajevi engleskog i njemačkog jezika) te je sudjelovanje u projektu utjecalo na proširenje suradnje na lokalnoj razini (povezivanje s Međimurskom županijom, gradom Prelogom, gradom Čakovcem). Određene škole članice konzorcija već su primile i planiraju nastaviti primati učenike partnerskih škola na stručnu praksu u svoje ustanove kao i u lokalne tvrtke, a tijekom jedne od dolaznih mobilnosti započet je projekt izrade francusko-hrvatske kuharice kroz održavanje raznih radionica, a planirana je i objava priručnika s receptima i vježbama sakupljanim tijekom mobilnosti.

2015.

 

Srednja škola Buzet 2015-1-HR01-KA102-012816  (ukupan proračun projekta: 78.176,00 EUR)

 

U dvogodišnjem projektu Srednje škole Buzet „CAD/CAM Technologies“ učenici iz usmjerenja tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom bili su na stručnoj praksi u Sloveniji. Kroz praktičnu nastavu i vježbe u strukovnoj školi usvojili su nova, kao i unaprijedili postojeća, stručna znanja i vještine iz područja CNC tehnologije i zavarivanja, dobili mogućnost za povezivanje prethodno usvojenih teorijskih znanja s praktičnim radom te stekli iskustvo i znanje rada na konkretnim zadacima koristeći suvremene metode i tehnologije rada. Sudionici su u sklopu prakse radili na CNC strojevima (tokarilici i glodalici), usvojili osnove CAD-CAM tokarenja i glodanja u SolidCAM-u, radili na 3D printeru, koristili alat za elektrolučno i plinsko zavarivanje, MIG, MAG i TIG zavarivanje, radili s tehnologijom CNC plazma rezanja za rezanje lima te robotskim elektrolučnim zavarivanjem sa zaštitnim plinom.

 

U projektu je sudjelovalo 57 sudionika odnosno 5 više od odobrenih prijavom, s time da su dodatni sudionici financirani iz sredstava škole uz potporu grada Buzeta. Mobilnost je iznimno pozitivno utjecala na sudionike – osim što su se upoznali s konkretnim izazovima svog budućeg zanimanja, i upoznali se s konkretnim radnim zadacima što im je povećalo zapošljivost na tržištu rada, razvili su samopouzdanje i snalažljivost te poboljšali vještine timskog rada, suradnje i jezične kompetencije. Sve navedeno učenici su pokazali kroz zadatke kojima je provjeravano njihovo znanje te kroz brojne diseminacijske aktivnosti.

 

Provedeno je opsežno i raznoliko širenje projektnih rezultata uz prilagođavanje poruke ciljanoj publici, a diseminacija je osobito bila usmjerena na povezivanje s tržištem rada i lokalnom samoupravom. Od konkretnih rezultata projekta i učinka projekta ističe se činjenica da je zbog uspjeha projekta grad Buzet pomogao školi u nabavci 3D printera i skenera, a diseminacija među gospodarstvenicima polučila je ponudu školi za priključivanje učenika natječaju regionalne tvrtke, osmišljen je i odobren za provedbu kurikulum za trogodišnje zanimanje CNC operatera, 6 sudionika mobilnosti se zaposlilo u struci odmah nakon završetka školovanja te je povećan broj upisanih učenika za zanimanje koje je sudjelovalo na mobilnosti.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika 2015-1-HR01-KA102-012919 (ukupan proračun projekta: 58.914,00 EUR)

 

Projekt Umjetnici za umjetničko obrazovanje imao za cilj nadopuniti obrazovni kurikulum za njime obuhvaćene struke - slikarski i kiparski dizajner, kako bi učenici po završetku školovanja bili što konkurentniji na tržištu rada i/ili što bolje pripremljeni za nastavak školovanja. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, kao nositelj nacionalnog konzorcija, u konzorciju je okupilo 5 strukovnih škola (Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Škola likovnih umjetnosti u Splitu, Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci) iz raznih dijelova Hrvatska, a stručna praksa učenika provedena je u partnerskim organizacijama u Sloveniji i Austriji.

 

S obzirom na specifičnosti usmjerenja odnosno struke, učenicima su prije odlaska na mobilnost dostavljeni popisi mentora kao i podaci o njihovim radovima, te im je održano predavanje o svakom od mentora, nakon čega je učenicima dodijeljen zadatak proučiti rad pojedinog mentora i po uzoru na njegovo stvaralaštvo napraviti vlastiti rad. Mobilnost je pozitivno utjecala na učenike – upoznali su nove tehnike rada i izazove budućeg zanimanja te razvili samopouzdanje i snalažljivost. Zadnji dan mobilnosti održane su završne izložbe, na kojima su sudionici predstavili vlastite radove nastale tijekom mobilnosti, a na događanju su sudjelovali mentori, predstavnici medija, predstavnici tijela lokalne samouprave iz područja kulture i obrazovanja te predstavnici škola za primijenjenu umjetnost. U sklopu izložbe organiziran je i „artist-talk“ čime je svakom učeniku dana prilika predstaviti svoj rad.

Erasmus+, Ključna aktivnost 2, 2016.

 

Učilište Uljanik 2016-1-HR01-KA202-022187 (ukupan proračun projekta: 168.155,00 EUR)

 

Projektom Welding is your chance partnerski konzorcij predvođen Učilištem Uljanik pružio je značajan doprinos harmonizaciji europskog sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na međunarodnoj razini te transparentnosti i ujednačavanju standarda kvalifikacija za zanimanje zavarivač. Ovaj ambiciozni cilj partneri su ostvarili proizvevši nekoliko inovativnih rezultata visoke kvalitete, od kojih se ističu europski kurikulum za zavarivače, interaktivna platforma za učenje te inovativne metodološke smjernice za uvođenje virtualne komponenta učenja. Osim što direktno doprinose ostvarenju specifičnih ciljeva programa Erasmus+ u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kao dodatnu vrijednost projektnih rezultata valja izdvojiti jačanje poveznica s tržištem rada, ali i potencijal za nastavak njihovog korištenja u širem europskom kontekstu.

 

Ostvarivanju pozitivnog utjecaja projekta doprinijele su i vrlo opsežne diseminacijske aktivnosti, koje su bile usmjerene različitim ciljanim skupinama te provedene primjerenim metodama, alatima i kanalima. Partnerstvo je uspjelo prezentirati projektne aktivnosti i rezultate na različitim događanjima širom svijeta te diseminacijom obuhvatiti relevantne predstavnike iz čak 45 država s pet kontinenata. Rezultati projekta posjeduju značajan potencijal za ostvarenje održivog dugoročnog učinka te mogu doprinijeti daljnjem razvoju obrazovnih politika na nacionalnim razinama sudjelujućih država, ali i u širem europskom kontekstu, što partnerstvo planira ostvariti nastavkom zajedničkih aktivnosti i nakon provedbe projekta. Rezultati projekta slobodno su dostupni putem otvorenih dozvola i bez ograničenja, a partnerstvo je poduzelo primjerene korake kako bi osiguralo njihovu dugoročnu dostupnost, a time i održiv dugotrajan pozitivan utjecaj na ciljane skupine i sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u cjelini.

Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik 2016-1-HR01-KA202-022160 (ukupan proračun projekta: 281.052,00 EUR)

 

Projekt Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market razvijen je kao odgovor na promjene u sustavu zapošljivosti u Europi, društvenim promjenama i sve veće potrebe za korištenjem višejezičnosti u svim poslovnim sektorima, a osobito u granama turizma i ugostiteljstva. Komunikacija koja uključuje korištenje više različitih jezika postala je alat za uključivanje u najbitnije društvene aktivnosti i u svakodnevnom poslovnom okruženju, a jezične, interkulturalne i digitalne vještine postaju najbitnije kompetencije za uspješno uključivanje na tržište rada u turizmu i ugostiteljstvu.

 

Projekt je proveden u suradnji s raznolikom mrežom partnera od kojih su troje strukovne škole, troje partnera predstavljaju sveučilišta, jedan partner je regionalna javna ustanova, a jedan je poslovni subjekt.  Provedba projekta i njegovi rezultati uključivali su i dimenziju društvene uključenosti kroz uključivanje manjinskih skupina na području Europske unije.  Ciljevi projekta bili su unaprjeđenje ključnih kompetencija i vještina pri zapošljavanju u sektorima turizma ugostiteljstva (s naglaskom na jezične i interkulturalne vještine) te unaprjeđenje podučavanja i učenja jezika (s naglaskom na kreativne metode podučavanja i učenja) te promicanje europske jezične raznolikosti (uključeno čak 16 različitih jezika).

 

Najvažniji rezultat projekta je izrada jezičnog tečaja „Unity in Diversity“ koji je obuhvaćao on-line materijale za učenje uključujući i rješavanje studija slučaja, igre, zadatke kreativnog rješavanja problema, videozapise i ostalo. Kroz ukupno 3 modula u navedenom jezičnom tečaju sudionici su mogli učiti i rješavati probleme povezane uz različita područja kao na primjer: modul „Restoran“, modul „Hotel“, modul „Financijsko upravljanje“, modul „Konferencijske i poslovne usluge“ i ostalo. Rezultati projekta usmjereni su na dugoročni razvoj i implementaciju inovativnih praksi na različitim razinama: lokalna razina (ustanove koje provode strukovno obrazovanje i osposobljavanje i ugostiteljski poslovni subjekti), nacionalna razina (kroz različita događanja s ciljem prijenosa informacija i rezultata projekta prema obrazovnim institucijama, tržištu rada i osobama zainteresiranim za cjeloživotno učenje), razina na području Europske unije (učinak platforme za učenje i aktivnosti istraživanja na strukovno obrazovanje i osposobljavanje i tržište rada).

 

Jezični tečajevi dostupni su na platformi za učenje, a informacije o samom projektu dostupne su na mrežnoj stranici projekta.

2014.

 

Škola za cestovni promet 2014-1-HR01-KA202-007148 (ukupan proračun projekta: 260.217,00 EUR)

 

U nastavku projekta iz Programa za cjeloživotno učenje čiji je cilj bio razvoj kompetencija učenika i osoblja pružanjem prilike za praktični rad na stvaranju električnog automobila, a kojim je ujedno aktivirana poveznica između strukovnog obrazovanja i tržišta rada, Škola za cestovni promet provela je trogodišnji projekt pod nazivom Learning E-Mobility. Projekt je proveden u suradnji s partnerima iz strukovnih škola Kouvola Region Vocational College iz Finske i Šolski center Celje iz Slovenije, Energetskim institutom Hrvoje Požar iz Hrvatske, tvrtkama AVANTCAR (Ljubljana, Slovenija), Ducati komponenti (Ludbreg, Hrvatska),  NETEKO (Zabok, Hrvatska),  te ACASA (Barcelona, Španjolska). Cilj projekta bio je usmjeren na povećanje kvalitete podučavanja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju stvaranjem inovativnog obrazovnog modula Elektromobilnost i popratnih alata za učenje. Kroz fazu projekta koja je uključivala trening nastavnika i sudionika iz partnerskih zemalja ostvaren je kvalitetan prijenos prakse između strukovnih škola iz različitih europskih zemalja, a nastavljeno je i jačanje veze strukovnog obrazovanja s tržištem rada i ustanovama koje su stručne u primjeni koncepta e-mobilnosti. Utjecaj na sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja vidljiv je kroz upotrebu rezultata ovog projekta u nekoliko škola u Hrvatskoj, a potencijalna upotreba u narednim godinama mogla bi se i povećati s obzirom na aktualnost teme i interes za ovo područje.

 

Kroz projekt su razvijena 2 intelektualna rezultata, provedeno je 6 diseminacijskih događanja, a u trogodišnjem razdoblju provedeno je usavršavanje i osposobljavanje 86 sudionika kroz 12 različitih aktivnosti. U trenutku podnošenja projektne prijave tehnologija na kojoj se temelji projekt bila je, barem u nacionalnim okvirima koordinatora, znatno manje zastupljena i dostupna no što je to danas, nakon trogodišnjeg razdoblja provedbe, te se u tom smislu projekt može ocijeniti vrlo uspješnim primjerom dobre prakse kojom strukovne škole prate kretanja i trendove u gospodarstvu i razvoju tehnologije te u skladu s njima anticipiraju potrebe na tržištu rada i prilagođavaju i moderniziraju svoje strukovne obrazovne programe kako bi sustav strukovnog obrazovanja mogao uspješno odgovoriti na potrebe tržišta rada i gospodarstva u cjelini.

Poljoprivredna škola - AGRIOL

 

U okviru ovog projekta 15 učenika Poljoprivredne škole iz Zagreba (smjer agrotehničar, poljoprivredni tehničar vrtlar te poljoprivredni tehničar) odradilo je dvotjednu praksu u Italiji. Praksa je uključivala rad na govedarskoj farmi, školskom pokušalištu, plastenicima, staklenicima i vinskom podrumu, vinogradima, peradarskoj farmi, kao i rad s aromatičnim i ukrasnim biljem. Učenici su upoznati s modernim tehnikama razmnožavanja i brige o biljkama, kao i uzgojem tradicionalnih i novih vrsta domaćih životinja.

 

Svim ovim aktivnostima učenici su poboljšali svoje kompetencije u području poljoprivrede, ali i jezične i kulturno-pedagoške kompetencije. Partneri su dogovorili nastavak suradnje te osigurali prijenos dobrih praksi, a kako je uspostavljeno partnerstvo s drugim školama iz Hrvatske, pozitivni učinci ovog projekta predstavljeni su i drugim lokalnim zajednicama.

 

Broj projekta jest 2014-1-HR01-KA102-000389.

Sveučilišni klinički bolnički centar Zagreb - PsyLOG

 

Projekt je nastao kao rezultat potrebe praćenja nuspojava nastalih uslijed korištenja antipsihotika pri liječenju psihijatrijskih poremećaja, kao što su smanjenje kvalitete življenja te sekundarna smrtnost, za koje još ne postoje uspostavljeni sustavi praćenja. Stoga je projektom razvijen inovativni psiho-obrazovni kolegij upravo na tu temu; kao i aplikacija “PsyLOG” za pametne telefone, koja olakšava obrazovanje u području psihijatrije te praćenje negativnih posljedica korištenja antipsihotika.

Aplikacija pomaže u svakodnevnom radu liječnika, pomažući im u procesu donošenja odluka. Projekt je povezao velik broj vodećih europskih stručnjaka u ovom području te omogućio prijenos znanja na mlađe i manje iskusne; te je poslužio kao platforma za razmjenu različitih kliničkih praksi. Predviđa se daljnja suradnja među partnerima, nadogradnja aplikacije te širenje rezultata projekata na međunarodnoj razini.

 

Broj projekta jest 2013-1-HR1-LEO04-032251.

Narodno sveučilište Dubrava - Europski tradicijski nakit od perlica - od narodne nošnje do tržišta

 

Projektom se razvila metodologija izrade tradicijskog nakita od perlica uz pomoć upotrebe informacijsko-komunikacijske tehnologije. Stvoren je zajednički kurikulum za obrazovni program te referentni okvir za novo zanimanje – dizajner tradicijskog nakita od perla. U okviru projekta osmišljen je sustav vrednovanja potrebnih vještina, razvijene su zajedničke metodologije i priručnik, pokrenuti su lokalni i međunarodni pilot-tečajevi utemeljeni na razvijenoj metodologiji i kurikulumu; organizirane su izložbe i modna izlaganja s uratcima, te prijedlog za poboljšanje odnosno nadopunjavanje registra kvalifikacija i/ili zanimanja.

 

Projekt je imao snažno utjecao na sudionike, od kojih su neki nastavili obrazovanje u istom smjeru; neki su postali aktivni na tržištu rada te prodaju tradicijski nakit i planiraju pokrenuti vlastite proizvodne radione. Uspostavljena je i bolja suradnja s lokalnim organizacijama – muzejima i školama, od kojih će jedna pokrenuti program prema stvorenom kurikulumu za dizajnera tradicijskog nakita od perla.

 

Broj projekta jest 2013-1-HR1-LEO04-03227 1.

Udruga hrvatskih putničkih agencija - Obuka i certificiranje društveno odgovornog poslovanja u turizmu

 

Ovim projektom već postojeća, testirana i razvijena metodologija za društveno odgovorno poslovanje u turizmu, poznata pod nazivom Travelife, uvedena je u partnerske organizacije.

 

Travelife metodologija nudi putničkim agencijama alate za praktično učenje, procjenu i provedbu društveno odgovornog poslovanja, čime se osoblju omogućuje njegova provedba unutar svojih tvrtki. Dodatno, uz samo uvođenje metodologije Travelife, ona je projektom prilagođena specifičnim uvjetima država partnera, testirana je unutar organizacija, uz dodatno razvijanje standarda, izgradnju lokalnih kapaciteta za upravljanje, promociju, provedbu i širenja sustava obuke i standarda kvalitete za društveno odgovorno poslovanje, kako bi se osigurala njegova dugoročna održivost.

 

Vrijednost projekta je mnogostruka – znatno veći broj uključenih partnera i sudionika od prvotno planiranih; povećanje kompetencija sudionika; materijal o društveno odgovornom poslovanju po prvi puta stvoren za industriju od strane industrije, pokrivajući sve praktične aspekte te uključujući istovremeno i obrazovni sektor; te omogućen trajan pristup obrazovnim materijalima o društveno odgovornom poslovanju u turizmu.

 

Broj projekta jest 2012-1-HR1-LEO05-01703, a više informacija potražite stranici projekta.