Provedba projekata 2017.

Početni sastanak

Početne prezentacije za korisnike sadrže informacije o tijeku projektnog ciklusa te tehničkim, ugovornim i praktičnim savjetima potrebnim za uspješnu provedbu vaših projekata. Prezentacije u pdf formatu možete preuzeti ovdje.

Dodatne informacije za ključne aktivnosti KA1 i KA3 vezane uz GDPR, izmjene ugovora te nabavu roba, radova i/ili usluga možete pronaći ovdje.

Dodatne informacije za ključnu aktivnost KA2 vezane uz GDPR, izmjene ugovora te nabavu roba, radova i/ili usluga možete pronaći ovdje.

Privitci ugovora

Izjave o sudjelovanju

 

 

Donosimo Vas prijedlog teksta privole sudionika na aktivnostima, a koji možete dodati izjavama o sudjelovanju na aktivnosti.

 

- verzija na hrvatskom jeziku:

Organizacija koordinator projekta [unesite naziv organizacije], [adresa organizacije], [mjesto sjedišta], [OIB XXXXXXXXXXX] brine o zaštiti Vaših osobnih podataka i privatnosti te poduzima sve potrebne mjere, kako organizacijske tako i tehničke, da bi Vaši osobni podatci i privatnost ostali zaštićeni.

Upisom niže navedenih podataka dajete svoju suglasnost da Organizacija koordinator projekta iste obrađuje u svrhu provedbe Projekta [unijeti naziv projekta]. Navedeni osobni podatci se prikupljaju i obrađuju isključivo u navedenu svrhu.

U svakom trenutku imate pravo na pristup i ispravak Vaših osobnih podataka, kao i na brisanje, prenosivost i prigovor.

Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo u skladu s važećim zakonskim propisima (međunarodnim, europskim i nacionalnim) i najboljoj praksi.

Napomena: Predmetnu suglasnost na obradu osobnih podataka možete povući u svakom trenutku, na način da nas kontaktirate putem email adrese [navesti adresu].

U slučaju pitanja, slobodno nas kontaktirajte putem [navesti kontakt].

 
- verzija na engleskom jeziku

The organization - project coordinator [enter the name of the organization], [organization address], [place], [ID Number XXXXXXXXXXX] takes care of protecting your personal information and privacy and takes all necessary organizational and technical measures to ensure that your personal information and privacy are protected.

By entering the information below, you give your consent to the organization - project coordinator to process it for the purpose of implementing the Project [Enter Project Name]. The personal data are collected and processed solely for this purpose.

At any time you are entitled to access and correct your personal information, as well as to deletion, transfer and objection.

We regard your personal information as a professional secret and we protect it in accordance with applicable legal regulations (international, European and national) and best practices.

Note: You can withdraw your personal data approval at any time by contacting us via the email address [specify address].

If you have any questions, please do not hesitate to contact us via [enter contact].

Obvezni privitci uz završno izvješće

Vidljivost, diseminacija i korištenje rezultata; Erasmus+ platforma projektnih rezultata

Obveze korisnika, obvezne logotipove i navode pronađite ovdje.

 

Poveznicu na Erasmus+ platformu projektnih rezultata (Diseminacijsku platformu), informacije i upute za postavljanje rezultata pronađite ovdje. Postavljanje projektnih rezultata na Erasmus+ platformu projektnih rezultata obvezno je za KA2 projekte, a preporučljivo za KA1 i KA3 projekte. Za pristup je potreban korisnički račun EU Login (pozivnicu putem maila automatski će dobiti samo kontakt osoba projekta).

 

Više o diseminaciji i korištenju rezultata možete pročitati ovdje.

Mobility Tool+

Mobility Tool+ je online platforma za suradnju, upravljanje i izvještavanje o projektima mobilnosti u okviru programa Erasmus+. Korisnici su dužni redovito ažurirati podatke na platformi Mobility Tool+.

 

Za pristup je potreban korisnički račun EU Login (pozivnicu putem maila automatski će dobiti kontakt osoba projekta; koja može dodjeljivati pristup drugim osobama iz projektnog tima).

 

Za korištenje Mobility Toola dostupni su vam:

 

 

***Priručnik za korisnike nalazi se i na početnoj stranici Mobility Toola nakon ulogiravanja

 

Dana 20. travnja 2018. održan je webinar s uputama za izradu završnog izvješća koje podnosite putem Mobility Tool+ alata. Možete ga pogledati na poveznici.

Youthpass

Youthpass je alat Europske komisije za planiranje, praćenje, vrednovanje i priznavanje rezultata neformalnog učenja svih sudionika u projektima programa Erasmus+.

 

Upute za izradu potvrde i ideje za praćenje i osvještavanje učenja nalaze se u rubrici Youthpass te na mrežnim stranicama Youthpass.

SALTO-YOUTH: podrška korisnicima

SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) je mreža osam resursnih centara koji pružaju podršku (izvor informacija, metoda i primjera neformalnog učenja) organizacijama i osobama aktivnima u radu s mladima.

 

Na SALTO-ovim stranicama možete pronaći:

 

  • publikacije i metode relevantne za rad s mladima i provođenje projekata unutar programa Erasmus+, za različite ciljane skupine i teme (npr. ideje za provedbu evaluacije, inkluziju mladih s manje mogućnosti itd.) 

 

 

Europski kalendar osposobljavanja koji nudi mogućnost pretraživanja svih trenutačno dostupnih treninga u Europi – onih koji su dio Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) i onih izvan tog programa. Važno je znati da Agencija za mobilnost i programe Europske unije sudjeluje samo u Aktivnostima transnacionalne suradnje, i to samo u osposobljavanjima objavljenima u ovoj tablici.

Korisne informacije za provedbu EVS projekata

PRIJAVA BORAVKA VOLONTERA

 

Prema Zakonu o strancima organizacije su dužne nadležnoj policijskoj upravi prijaviti volontere za vrijeme njihove EVS službe u Republici Hrvatskoj. Dodatne informacije o proceduri i pravilima prijave privremenog boravka volontera pogledajte na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

 

EVS CIKLUS OSPOSOBLJAVANJA

 

Volonterima koji sudjeluju u projektu Europske volonterske službe unutar Erasmus+ programa pruža se dodatna potpora u provedbi i evaluaciji njihovih aktivnosti te u razumijevanju pravila i načela Europske volonterske službe. Više...

 

EVS INFO PAKET

 

EVS info paket je u prvom redu namijenjen organizacijama pošiljateljima kao pomoć u pripremi volontera za EVS. Svaki volonter mora dobiti primjerak EVS info paketa prije odlaska na EVS. Više...

 

MREŽNA JEZIČNA POTPORA

 

Provedba projekata 2017. - Slika 1Mrežna jezična potpora sastoji se od mrežne jezične procjene koja je obavezna za sve sudionike dugoročne službe (provodi se prije i nakon završetka službe) te mogućega mrežnog jezičnog tečaja koji se provodi između  prve i druge mrežne jezične procjene. Više...