Potpora pri prijavi 2020.

Upute za ispunjavanje prijavnih obrazaca

Upute za ispunjavanje prijavnih obrazaca su informativne naravi te služe za okvirnu orijentaciju što je sadržajno potrebno unijeti u određene dijelove prijave.

 

KA105 – Razmjene mladih 

KA105 – Mobilnost osoba koje rade s mladima

 

KA205 – Strateška partnerstva za inovacije

KA205 – Strateška partnerstva za razmjenu prakse

 

KA347 – Projekti dijaloga s mladima (potrebno je lokalno spremiti i otvoriti uz pomoć programa ADOBE Acrobat Reader AC kako bi se svi podaci ispravno prikazali)

Dodatne informacije za prijavitelje u području mladih

Mobilnost osoba koje rade s mladima (KA105)

 

Prilikom ocjenjivanja projektnih prijedloga za aktivnost Mobilnost osoba koje rade s mladima u kriteriju relevantnosti ocjenjivat će se uloga i djelokrug rada organizacije prijavitelja. U tom smislu dodatno će se ocjenjivati kapaciteti prijavitelja, rad s mladima na lokalnoj razini, opis osoba koje rade s mladima i njihova prethodna iskustva relevantna za provedbu projekta kao i povezanost osoba koje rade s mladima s organizacijom.

 

Nužno je u prijavnom obrascu navesti sve sudionike (i iz zemlje pošiljateljice i iz zemlje primateljice) bez obzira koja se podaktivnost u okviru Mobilnosti osoba koje rade s mladima prijavljuje te bez obzira potražujete li sredstva za sudionike ili ne.

 

Strateška partnerstva u području mladih (KA205)

 

Za projekte strateških partnerstava u području mladih za 2020. godinu kao prioritet od posebnog značaja za nacionalni kontekst odabran je Contributing to quality and innovation in Youth Work and its recognition. Stoga projekti koji se bave osnaživanjem osoba i organizacija koje rade s mladima, definiranjem standarda kvalitete, etičkih i profesionalnih standarda i uopće projekti koji će pridonijeti profesionalizaciji rada s mladima smatraju se relevantnim vezano uz nacionalni prioritet te pozivamo organizacije koje se žele baviti tim temama da uključe navedeni prioritet u svoje prijave. 

 

Međusektorski projekti se, također, smatraju projektima od posebnog značaja. To su projekti koji, uz najveći učinak u području mladih, ostvaruju učinak i na druga područja, primjerice područje obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i/ili dr.

 

Kako bi svoj projekt označili kao međusektorski, potrebno je u prijavnom obrascu uz prioritet iz područja mladih odabrati i prioritet iz drugog područja na koji projekt ostvaruje učinak. Naravno, u prijavi je potrebno i obrazložiti učinak projekta na dodatno odabrano područje.

 

U 2020. godini Agencija će, kao i do sada, na sva tri roka primati prijave za oba tipa strateških partnerstava: strateških partnerstava za razvoj inovacija te strateških partnerstava koja podupiru razmjenu dobrih praksi.

 

Podsjećamo na mogućnost aktivnijeg sudjelovanja mladih u strateškim partnerstvima prijavljivanjem Transnacionalnih inicijativa mladih. Obrazac za inicijative nalazi se u obrascu za Strateška partnerstva, a otvara se odabirom glavnog cilja projekta Exchange of Practices, nakon čega se u obrascu pojavljuje nove polje s pitanjem Is your project a Transnational Youth Initiative na koje je potrebno odgovoriti pozitivno. Da bi inicijativa bila valjana, trebaju je osmisliti, postaviti i provesti mladi. 

 

Prihvatljivost mobilnosti, odnosno Aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja, svedena je isključivo na situaciju kad je mobilnost nužna za ostvarivanje postavljenih ciljeva projekta.

 

Projekti dijaloga s mladima (KA347) – obilježavanje Europskog tjedna mladih i sudjelovanje na European Youth Eventu

 

Projekti u okviru KA3, uz sastanke mladih i donositelja odluka, provedbu Dijaloga Europske unije s mladima, konzultacije s mladima, fokus grupe, simulacije funkcioniranja demokratskih institucija itd., mogu uključivati i obilježavanje Europskog tjedna mladih i sudjelovanje na European Youth Eventu, koji će se održati 29. i 30. svibnja 2020. u Strasbourgu.

VAŽNO!

  • Neformalne skupine mladih – pri provjeri prihvatljivosti prijavitelja i/ili partnera koji su neformalne skupine mladih, utvrđivat će se njihova sukladnost s odredbama navedenim u Vodiču kroz program Erasmus+ (minimalan broj članova i njihova dob).

 

Posebno upozoravamo da u Hrvatskoj djeluju i neformalne skupine mladih čiji su članovi stariji od 30 godina, odnosno koje ne zadovoljavaju formalne kriterije propisane Vodičem kroz program Erasmus+. 

 

  • NAPLAĆIVANJE KOTIZACIJE

 

Tijekom razgovora s korisnicima te sudionicima projekata, uočeno je da neke organizacije naplaćuju kotizaciju za sudjelovanje u projektima te zakidaju sudionike za putne troškove njihovim djelomičnim ili potpunim neisplaćivanjem.
Takav odnos prema sudionicima projekata Agencija za mobilnost i programe Europske unije ne podržava. Navedeno nije u duhu programa Erasmus+, koji prije svega potiče uključivanje svih pod jednakim uvjetima i mogućnostima.
Organizacijama se preporuča da ne ulaze u takva partnerstva, odnosno pojedincima da ne sudjeluju u takvim projektima.

 

Pojedinci koji pristaju na takve uvjete sudjelovanja sami snose rizik neisplate putnih troškova.

OBRATITE POZORNOST! Edukacije o pisanju E+ projekata

Slijedom pojave raznih edukacija o pisanju Erasmus+ projekata koje se naplaćuju, potičemo potencijalne prijavitelje da se za sva pitanja, edukacije i savjetovanja o programu Erasmus+ javljaju Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, koja je za to akreditirana od strane Europske komisije. Navedene usluge dio su redovnih aktivnosti Agencije i u potpunosti su besplatne.