Udruživanja znanja

O aktivnosti

Kroz aktivnost Udruživanja znanja ostvaruje se povezivanje obrazovanja, istraživanja i inovacija, čime visoko obrazovanje utječe na zapošljavanje, napredak i svoju međunarodnu privlačnost.

 

Povezivanjem obrazovanja, istraživanja i inovacija - stvaranjem „trokuta znanja” - potiče se razvoj poduzetničkih, kreativnih i inovativnih vještina u svim disciplinama, a interaktivnijim okruženjem za učenje i pojačanom razmjenom znanja promiče se inovacija u visokom obrazovanju.

Ciljevi Udruživanja znanja

Svrha je Udruživanja znanja jačanje inovacijskih kapaciteta Europe poticanjem inovacija u visokom obrazovanju, putem uravnotežene dvosmjerne razmjene znanja s poduzećima te u širem socioekonomskom okruženju. Udruživanjima znanja također se provodi usklađen i sveobuhvatan skup aktivnosti međusobno povezanih transnacionalnim strukturiranim partnerstvima koja uključuju najmanje šest organizacija iz najmanje tri programske zemlje, među kojima su najmanje dva visoka učilišta i najmanje dva poduzeća.

 

Projekti teže:

 

- razviti nove, inovativne i multidisciplinarne pristupe podučavanju i učenju

- poticati poduzetništvo i poduzetničke vještine studenata, akademskog osoblja i osoblja iz poduzeća

- olakšati razmjenu, protok i stvaranje znanja.

Tko može sudjelovati

Sudjelovati može biti bilo koja javna ili privatna organizacija osnovana u zemlji sudionici u programu. Organizacije iz partnerskih zemalja mogu sudjelovati u projektu kao partneri, pod uvjetom da njihovo sudjelovanje bitno doprinosi projektu.

 

Visoka učilišta osnovana u državi sudionici u programu moraju biti nositelji valjane Erasmus povelje u visokom obrazovanju (ECHE). ECHE nije potrebna visokim učilištima sudionicima u partnerskim zemljama, ali ona moraju prihvatiti načela povelje ECHE.

Trajanje projekta

Projekti traju najmanje dvije, a najviše tri godine.

Kako sudjelovati

Ustanova koordinator podnosi prijavu na temelju Erasmus+ godišnjih poziva na podnošenje prijedloga. Prijave se podnose Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne djelatnosti i kulturu (EACEA).

 

Više informacija o natječajnoj dokumentaciji za sudjelovanje u aktivnosti Udruživanja znanja možete pronaći na mrežnim stranicama Izvršne agencije.