Mobilnost studenata

Razdoblje studija ili stručne prakse

Studenti u inozemstvu mogu provesti 3 - 12 mjeseci na mobilnosti u svrhu studija ili 2 - 12 mjeseci na mobilnosti u svrhu stručne prakse, i to na svakoj razini studija (prijediplomska, diplomska, poslijediplomska). Preduvjet za sudjelovanje jest status studenta.

 

Mobilnost u svrhu studija provodi se u okviru prethodno potpisanih međuinstitucijskih sporazuma između visokih učilišta, pri čemu obje ustanove, ako se nalaze u programskoj zemlji, moraju biti nositelji Erasmus povelje u visokom obrazovanju (ECHE).

 

Studenti zainteresirani za mobilnost u programu Erasmus+ prijavljuju se na natječaj matičnoga visokog učilišta. U Uredu za međunarodnu suradnju i/ili Uredu za Erasmus+ na svojemu će visokome učilištu od Erasmus koordinatora dobiti informacije o mogućnostima studiranja/ obavljanja stručne prakse u inozemstvu te uvjetima za prijavu na određeni Erasmus+ natječaj.

Kako je organiziran postupak

Nakon odabira na natječaju koji je provelo visoko učilište studentima se u okviru programa Erasmus+ prije odlaska na mobilnost dodjeljuju:

 

- sporazum o dodjeli financijske potpore koji obuhvaća razdoblje odobrene mobilnosti, a potpisuju ga student i ustanova pošiljatelj

- sporazum o mobilnosti u svrhu studija ili stručne prakse kojim se utvrđuje specifičan program studija/ stručne prakse, a potpisuju ga student, matično visoko učilište te ustanova primatelj

- Erasmus studentska povelja u kojoj su navedena studentova prava i obveze tijekom aktivnosti u inozemstvu.

 

Na kraju razdoblja provedenog u inozemstvu:

 

- ustanova primatelj studentu i ustanovi pošiljatelju mora dati prijepis ocjena kojim se potvrđuje da je student završio ugovoreni program i postigao dogovorene rezultate

 

- ustanova pošiljatelj mora na akademskoj razini u potpunosti priznati uspješno dovršene aktivnosti tijekom razdoblja mobilnosti, kao što je usuglašeno u sporazumu o studiju, u okviru ECTS bodova ili ekvivalentnog sustava. Razdoblje mobilnosti trebalo bi zabilježiti i u Dodatku diplomi.

Financijska potpora

Financijska potpora koja se studentima dodjeljuje u okviru programa Erasmus+ namijenjena je pokrivanju troškova putovanja i boravka na aktivnosti mobilnosti.

 

Studenti koji odlaze na Erasmus mobilnost izuzeti su od plaćanja naknada za školarinu, registraciju, ispite i pristup laboratorijima i knjižnicama na ustanovi primatelju.

 

Tijekom razdoblja studiranja u inozemstvu studenti mogu i dalje primati nacionalnu stipendiju ili stipendiju regionalne/lokalne zajednice.

Dodatne informacije - Kutak za studente

Za dodatne informacije pripremili smo poseban Kutak za studente.