Natječajna dokumentacija 2020.

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu

Europska komisija objavila je 5. studenoga 2019. godine Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu 
Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.

Za detaljne informacije i upute o podnošenju prijava upućujemo vas na Vodič kroz program Erasmus+ (engleska verzijahrvatska verzija), uz napomenu kako, u slučaju razlika u podatcima, prednost ima engleska verzija Vodiča.

Indikativni proračun za Republiku Hrvatsku

Pogledajte Indikativni proračun za Republiku Hrvatsku u području obrazovanja i osposobljavanja

 

Područje odgoja i općeg obrazovanja: 

 

Ključna aktivnost 1:  1.155.823,00 EUR

Ključna aktivnost 2: 3.763.180,00 EUR (60% proračuna namijenjeno je
Školskim partnerstvima, a 40% Strateškim partnerstvima)

Registracija organizacija

Za sudjelovanje u Programu sve organizacije moraju biti registrirane putem Sustava za registraciju organizacija.

Novi alat u potpunosti zamjenjuje dosadašnji alat pod nazivom Participants portal, koji više nije dostupan.

Najvažnija promjena u novom alatu jest korištenje Organizacijskog ID broja, koji zamjenjuje PIC broj kao jedinstvenu identifikacijsku oznaku organizacije. 

 

Organizacije koje su već registrirane preko Participants Portala mogu iskoristiti novu platformu da provjere točnost informacija o svojoj organizaciji te preuzmu svoj Organizacijski ID broj.

 

Ako vaša organizacija dosad nije registrirana, potražite Korisničke upute za registraciju organizacija.

 

Nakon registracije, a najkasnije do trenutka prijave, ustanove su dužne u sustav učitati sljedeću dokumentaciju:

1. dokument o pravnoj ili javnoj osobi (Legal entity form or Public law body),

2. financijsku identifikaciju (Financial identification form)

3. izvadak iz sudskog registra / registra udruga (ne stariji od 6 mjeseci)

 

 

VAŽNO: Opisanu registraciju ustanova i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. To možete učiniti i ako niste sigurni da ćete prijaviti projekt.

Svakako je preporučljivo registraciju i unos dokumentacije obaviti na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli moguće poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

Prijavni obrasci

Prijave se predaju elektroničkim putem. 

 

Prije otvaranja i popunjavanja elektroničkog prijavnog obrasca molimo proučite sljedeće upute: 

 

 

Prijavni obrasci i rokovi: 

 

  • KA101 rok: 11. veljače 2020. u 12 sati
  • KA229 rok: 23. travnja 2020. u 12 sati
  • KA201 rok: 23. travnja 2020. u 12 sati 

 

 

 

Prijavne obrasce za Ključnu aktivnost 1 i Ključnu aktivnost 2 moguće je ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku. 

Dodatne informacije

U terminologiji programa Erasmus+ pojam 'school' odnosi se na sve odgojno-obrazovne ustanove (dječje vrtiće, osnovne i srednje škole, centre za odgoj i obrazovanje te učeničke domove), a pojam 'school education' na odgoj i opće obrazovanje.

 

Definicija pojma škola i tijela lokalnih/regionalnih vlasti nadležnih za škole za 2020. godinu.

 

Popis dječjih vrtićaosnovnih i srednjih škola, umjetničkih škola te učeničkih domova.

 

 

 

Vodič za stručnjake za ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga (Guide for Experts on Quality Assessment)