Natječajna dokumentacija 2021.

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2021. godinu

Europska komisija objavila je 25. ožujka 2021. godine Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2021. godinu.

 
Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.

 

Za detaljne informacije i upute o podnošenju prijava upućujemo vas na Vodič kroz program Erasmus+ (engleska verzija, hrvatska verzija), uz napomenu kako, u slučaju razlika u podatcima, prednost ima engleska verzija Vodiča.

 

 

Prijavni obrasci

Prijave se predaju elektroničkim putem. Na novoj platformi možete pronaći i ispuniti prijavne obrasce.

 

Primjeri prijavnih obrazaca s kratkim uputama.

 

 

Prijavne obrasce za Ključnu aktivnost 1 i Ključnu aktivnost 2 moguće je ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku. 

Registracija organizacija

Za sudjelovanje u Programu sve organizacije moraju biti registrirane putem Sustava za registraciju organizacija.

 

Organizacije koje su već registrirane preko Participants Portala mogu iskoristiti ovu platformu da provjere točnost informacija o svojoj organizaciji te preuzmu svoj Organizacijski ID broj.

 

Ako vaša organizacija dosad nije registrirana, potražite Korisničke upute za registraciju organizacija.

 

Nakon registracije, a najkasnije do trenutka prijave, ustanove su dužne u sustav učitati sljedeću dokumentaciju:

1. dokument o pravnoj ili javnoj osobi (Legal entity form or Public law body),

2. financijsku identifikaciju (Financial identification form)

3. izvadak iz sudskog registra / registra udruga (ne stariji od 6 mjeseci)

 

 

VAŽNO: Opisanu registraciju ustanova i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. To možete učiniti i ako niste sigurni da ćete prijaviti projekt.

Svakako je preporučljivo registraciju i unos dokumentacije obaviti na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli moguće poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

Indikativni proračun za Republiku Hrvatsku

Pogledajte Indikativni proračun za Republiku Hrvatsku u području obrazovanja i osposobljavanja.

 

 

Područje odgoja i općeg obrazovanja: 

 

Ključna aktivnost 1:  2.735.401,00 EUR

 

Ključna aktivnost 2: 1.602.041,00 EUR (Partnerstva za suradnju) i 338.017,00 EUR (Mala partnerstva)

 

Pogledajte pregledni prikaz planiranog omjera prilikom dodjele sredstava.

Iznosi individualne potpore

Iznosi individualne potpore za Ključnu aktivnost 1 u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja odraslih

 

Iznose pojedinačne potpore za svaku natječajnu godinu određuje svaka nacionalna agencija prema rasponu koji je odredila Europska komisija u Programskom vodiču za Erasmus+.

 

Za projekte hrvatskih prijavitelja iznosi pojedinačne potpore za sudionike za Natječaj 2021. iznose:

 

Kategorija:

Iznos:

Učenici/polaznici

100% maksimalnog iznosa postavljenog od strane Europske komisije

Osoblje

90% maksimalnog iznosa postavljenog od strane Europske komisije

 

Dodatne informacije

U terminologiji programa Erasmus+ pojam school odnosi se na sve odgojno-obrazovne ustanove (dječje vrtiće, osnovne i srednje škole, centre za odgoj i obrazovanje te učeničke domove), a pojam school education na odgoj i opće obrazovanje.

 

Definicije pojmova obrazovnih programa i organizacija prihvatljivih za sudjelovanje u Ključnoj aktivnosti 1 u području odgoja i općeg obrazovanja u sklopu Poziva na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2021.

 

Popis dječjih vrtićaosnovnih i srednjih školaumjetničkih škola te učeničkih domova.

 

 

Pravila alokacije budžeta za akreditirane organizacije u području odgoja i općeg obrazovanja

 

Vodič za stručnjake za ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga (Guide for Experts on Quality Assessment)