Provedba projekata 2020.

KA1 sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava 2020.

KA 2 sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava 2020.

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava S VIŠE KORISNIKA (KA201)

 

Privitak I: Opći uvjeti 

 

Privitak III: Financijska i ugovorna pravila 

 

Privitak IV: Primjenjive stope

 

Privitak V: Punomoć(i) dana(e) koordinatoru od strane ostalih korisnika

 

 

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava S JEDNIM KORISNIKOM (KA229)

 

Privitak I: Opći uvjeti

 

Privitak III: Financijska i ugovorna pravila

 

Privitak IV: Primjenjive stope

Aktualno

Osigurajte kvalitetnu provedbu projekta

Projekt je odobren, sporazum je potpisan, što dalje? 

Odgovore na to i druga praktična pitanja ključna za kvalitetnu provedbu vaših projekata potražite u uputama koje smo vam pripremili:  

 

Ključna aktivnost 1 - (KA101) Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Ključna aktivnost 2 - (KA229) Školska partnerstva

 

Project Management Handbook 

 

Virtualne mobilnosti 

 

Strukturirani prikaz - virtualne mobilnosti 

Mobility Tool