Dijalog EU-a s mladima

Dijalog Europske unije s mladima

 

Kroz Dijalog Europske unije s mladima se tijela javne vlasti, uključujući institucije Europske unije, savjetuju s mladim ljudima o određenim temama koje su od velike važnosti za populaciju mladih diljem Europe. Cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj mladih u određenom području. Do sada je provedeno šest 18-mjesečnih ciklusa Dijaloga EU-a s mladima, na različite teme poput zapošljavanja mladih, sudjelovanja mladih u demokratskom životu, društvene uključenosti mladih i vještina i znanja koje su mladima potrebne da bi mogli biti punopravni građani modernog europskog društva.

 

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju Dijalog EU-a s mladima počeo se provoditi i kod nas, a za njegovu provedbu zadužena je Nacionalna radna skupina za Dijalog EU-a s mladima. Članovi tog tijela su predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Agencije za mobilnost i programe EU, raznih relevantnih tijela državne uprave te udruga mladih i za mlade. Trenutno je u tijeku 7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima, koji je započeo u siječnju 2019. godine i traje do kraja lipnja 2020. godine, pod predsjedanjem Rumunjske, Finske i Hrvatske. Zajednička tema koju je trio zemalja predsjedateljica Vijećem Europske unije odabrao glasi: 

 

 

Stvaranje mogućnosti za mlade

 

S fokusom na sljedeća područja:

∴              Kvalitetni poslovi za sve

∴              Kvalitetan rad s mladima za sve

∴              Mogućnosti za mlade iz ruralnih sredina

 

Tematski je prioritet stoga povezan s tri cilja za mlade EU-a:

 

Ciljevi za mlade EU-a

Najvažniji dio procesa je provođenje konzultacija u suradnji s mladima. Takve konzultacije služe kao forum za promišljanje o prioritetima, provedbi i vrednovanju europskih i nacionalnih politika za mlade. Osim konzultacija koje se provode putem interneta, brojne organizacije mladih i za mlade organiziraju različite aktivnosti kako bi što veći broj mladih mogao iznijeti svoje mišljenje i preporuke na smislen i zabavan način te kako bi se omogućilo da se glas mladih čuje i da njihove ideje i preporuke budu uvažene.

 

Nacionalna radna skupina pokrenula je internetsku stranicu eupita.eu i Facebook stranicu Tko te pita? EU pita na kojima možete pratiti tijek Dijaloga EU-a s mladima.