Research-based Analysis and Monitoring of Erasmus+: Youth in Action (RAY mreža)

O RAY mreži

Predmet istraživanja i vrednovanja RAY mreže je Program Erasmus+: Mladi na djelu (E+MnD)

 

RAY mreža skraćeni je naziv za RAY – Research-based Analysis and Monitoring of Erasmus+: Youth in Action, europsku mrežu koja okuplja nacionalne agencije mjerodavne za provedbu programa Erasmus+ u području mladih. Mreža je osnovana s ciljem istraživanja i vrednovanja programa Erasmus+: Mladi na djelu, a okuplja 33 nacionalne agencije iz 31 zemlje. Njezini su glavni osnivači i koordinatori Interkulturni centar (Interkulturelles Zentrum, odnosno austrijska Nacionalna agencija za Erasmus+: Mladi na djelu) i Institut za obrazovne znanosti Sveučilišta u Innsbrucku. RAY mreža osnovana je tijekom provedbe programa Mladi na djelu (2007. – 2013.), a formalno djeluje od 2008. godine. U provedbi istraživanja RAY mreža intenzivno surađuje s Institutom za obrazovne znanosti Sveučilišta u Innsbrucku koji ima ulogu koordinatora istraživanja. Koordinator istraživanja, između ostaloga, na temelju provedenih anketa prikuplja nacionalne podatke zemalja članica mreže i dostavlja ih nacionalnim agencijama te analizira prikupljene podatke na transnacionalnoj razini.

 

S novom generacijom programa (Erasmus+, 2014.-2020.) RAY mreža nastavlja svoje djelovanje te se u nju uključuje i Agencija za mobilnost i programe EU kao predstavnica Hrvatske.

 

Dodatne informacije mogu se pročitati na službenim stranicama RAY mreže.

Koji su ciljevi RAY mreže

RAY mreža provodi istraživanja kojima je svrha utvrditi kako i koliko program Erasmus+ ispunjava postavljene ciljeve te kako utječe na sudionike, voditelje projekata i njihove organizacije. Osnovana je radi osmišljavanja i razvijanja transnacionalnih istraživanja programa Mladi na djelu te njegovih dosega i učinaka na sudionike i organizacije u projektima koji se provode u sklopu Programa.

 

Ciljevi RAY mreže su:

 

1) pridonijeti osiguranju i razvoju kvalitete u provedbi programa Erasmus +: Mladi na djelu

 

2) pridonijeti razvoju politika za mlade utemeljenom na dokazima, odnosno rezultatima istraživanja (evidence-based i research-informed)

 

3) pridonijeti prepoznavanju neformalnog obrazovanja i učenja u području mladih, posebice u kontekstu međunarodnog rada s mladima i učenja o mobilnosti

 

4) promicati dijalog između tri dimenzije vezane uz područje mladih: istraživanja, politike i prakse.

Istraživanja koja se provode u okviru RAY mreže

Istraživački program RAY mreže (2014. – 2020.) uključuje sljedeća istraživanja:

 

1) Research-based analysis and monitoring of Erasmus+: Youth in Action

Cilj je projekta istražiti širok raspon aspekata programa E+MnD kako bi se pridonijelo razvoju prakse, poboljšanju provedbe programa E+MnD te razvoju budućeg programa. Ovaj je projekt daljnji razvoj osnovne aktivnosti RAY mreže uspostavljene između 2009. i 2013., tzv. Standard Surveys, nastale u sklopu praćenja programa Mladi na djelu (2007. – 2013.), koja se provodi uz suradnju svih članica mreže.

 

2) Research project on competence development and capacity building in Erasmus+: Youth in Action

Svrha je ovoga projekta istražiti procese, ishode i učinke aktivnosti osposobljavanja za osobe koje rade s mladima i voditelje mladih unutar projekata E+MnD, a posebice u sklopu financiranja projekata i podaktivnosti unutar Ključne aktivnosti 1 – Mobilnosti osoba koje rade s mladima, Ključne aktivnosti 2 – Aktivnosti transnacionalne suradnje te drugih mehanizama potpore razvoju i provedbi projekata E+MnD.

 

3) Research project on long-term effects of Erasmus+: Youth in Action on participation and active citizenship

Smisao je ovoga projekta istražiti dugoročne učinke sudjelovanja u projektima E+MnD na sudionike i voditelje projekata utemeljene na iskustvima koja „mijenjanju život” kako često ističu sudionici međunarodnih projekata mobilnosti. U sklopu projekta posebna se pozornost posvećuje vrijednostima aktivnoga građanstva i društvene participacije.

AMPEU i RAY mreža

Od tri istraživanja koja se trenutačno provode unutar mreže Agencija za mobilnost i programe EU sudjeluje u provedbi istraživanja Research-based Analysis and Monitoring of Erasmus+: Youth in Action”. Podaci prikupljeni za Hrvatsku se na razini transnacionalnih usporedaba, upotrebljavaju u svojevrsnim dodatnim analizama. Glavni je cilj ovog istraživanja ispitati utjecaj na krajnje korisnike projekata programa Erasmus+ u području mladih, zatim profil sudionika, dostupnost programa te doprinos projekata u ostvarivanju ciljeva i prioriteta programa Erasmus+ radi praćenja i razvoja Programa.

Rezultati RAY istraživanja

Rezultate svih do sada provedenih istraživanja RAY mreže, njihovih analiza i glavnih nalaza na transnacionalnoj razini te nacionalnih analiza drugih zemalja moguće je pročitati na službenim stranicama RAY mreže.

 

Tijekom trajanja programa Erasmus+ provest će se 3 ciklusa istraživanja.

 

Rezultati prvog ciklusa istraživanja Research-based analysis and monitoring of Erasmus+: Youth in Action (2015.-2016.):

 

Transnacionalno izvješće (analiza podataka prikupljenih na razini svih zemalja članica RAY mreže)

 

Nacionalno izvješće (analiza podataka prikupljenih na razini Hrvatske)

 

Rezultati drugog ciklusa istraživanja Research-based analysis and monitoring of Erasmus+: Youth in Action (2017.-2018.):

 

Transnacionalno izvješće (analiza podataka prikupljenih na razini svih zemalja članica RAY mreže)

 

Nacionalno izvješće (analiza podataka prikupljenih na razini Hrvatske)