1. rok - 11. svibnja 2021. za ključnu aktivnost 1 (KA151, KA152, KA153 i KA154)

Savjetovanje projektnih prijava

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja projektnih prijedloga organizacijama koje žele prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+.

Radi što bolje pripreme projektnih prijedloga, pozivamo i podsjećamo sve zainteresirane organizacije i potencijalne prijavitelje da iskoriste mogućnost savjetovanja s programskim djelatnicima prije podnošenja projektnih prijedloga.

Savjetovanje KA1 projektnih prijedloga standardnog poziva za 1. prijavni rok 2021. otvoreno je 1.4.2021. - 24.4.2021.

 

Posebno na savjetovanje pozivamo organizacije koje do sada nisu prijavljivale Erasmus+ projekte u području mladih, kao i one organizacije koje žele prijaviti projekte koji su na prijašnjim rokovima odbijeni zbog kvalitete.

 

Savjetovanja se u prvom redu odvijaju putem e-pošte na adresu mladi@mobilnost.hr, slanjem radne verzije prijavnog obrasca. Možete poslati i djelomično ispunjeni prijavni obrazac s naglaskom na dijelove prijave za koje želite povratne komentare.