TCA detaljnije

Tko financira sudjelovanje

U većini slučajeva agencija organizator financira troškove hrane i smještaja u potpunosti, a Agencija za mobilnost i programe EU (su)financira putne troškove, i to prema sljedećim pravilima:

 

  • Za međunarodne aktivnosti financirane iz proračuna za 2018. godinu - Agencija će refundirati ukupni trošak puta umanjen za 450 kuna na račun organizacije. 
  • Za međunarodne aktivnosti financirane iz proračuna za 2019. godinu - Agencija će refundirati 100% iznosa prihvatjivih putnih troškova na račun organizacije.
  • Za nacionalne aktivnosti financirane iz proračuna za 2019. godinu - Agencija će refundirati 100% iznosa prihvatjivih putnih troškova na račun organizacije. 

Nakon odabira

Nakon što budete obaviješteni da ste odabrani kao kandidat, potvrdite svoje sudjelovanje Agenciji za mobilnost i programe EU na sljedeću e-mail adresu: tca_mladi@mobilnost.hr.

 

Ovo nam je važno jer nije uvijek pravilo da sudionici odabrani od strane Agencije za mobilnost i programe EU budu u konačnici i odabrani od organizatora aktivnosti (druge nacionalne agencije).

Refundacija putnih troškova

Osim u iznimnim situacijama, refundacija se vrši na žiroračun organizacije koju sudionik predstavlja, i to po povratku s aktivnosti. Sudionici su nakon povratka u roku od 15 dana dužni AMPEU-u poslati izvještaj o aktivnosti na kojoj su prisustvovali, zajedno sa svim kartama i računima, putem elektroničke pošte i to prema zadanim obrascima koje će dobiti od agencije.