Natječajna dokumentacija 2015.

Poziv na natječaj za 2015. godinu

Dana 2. listopada 2014. u službenom glasilu Europske unije objavljen je Poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2015. (EAC/A04/2014).
 

Ukupni proračun dodijeljen ovome pozivu na podnošenje prijedloga iznosi 1 736,4 milijuna eura, a od toga je za Republiku Hrvatsku predviđeno više od 12,9 milijuna eura za projekte u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

 

Više informacija o raspisanom natječaju potražite na:

 

 

 

Rok za podnošenje prijava

Rokovi za podnošenje prijava istječu u 12:00 (podne) prema briselskom vremenu:
 
  • za Ključnu aktivnost 1 - 4. ožujka 2015. 
  • za Ključnu aktivnost 2 - 30. travnja 2015.

Vodič kroz program Erasmus+

Uvjeti i načini sudjelovanja detaljno su navedeni u Vodiču kroz program Erasmus+ koji možete naći ovdje na engleskom jeziku, a verzija na hrvatskom jeziku dostupna je ovdje

 

Izmjene Vodiča kroz program Erasmus+ možete naći ovdje. Za sada su dostupne samo na engleskom jeziku.