Potpora pri prijavi 2015.

Seminari

Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizirala je i u 2015. godini niz seminara i webinara radi pripreme potencijalnih korisnika za Poziv na dostavu projektnih prijava u sklopu programa Erasmus+ za 2015. godinu.

 

Seminari i webinari održani su od 2. do 16. prosinca 2014. kako bi korisnici imali dovoljno vremena za daljnju pripremu i razradu svojih projektnih ideja budući da se rokovi za prijavu protežu od veljače do listopada 2015.,  ovisno o aktivnosti i području prijave. 

 

 

Prezentacije sa seminara dostupne su u nastavku:

 

Webinari

Pojedinačna savjetovanja

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja ustanove koja želi prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+ za Ključnu aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince i/ili Ključnu aktivnost 2 - Strateška partnerstva.

 

Povratnu informaciju možemo pružiti putem e-maila, telefona ili tijekom savjetodavnog sastanka u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije. U tu smo svrhu izradili obrazac za savjetovanje projektnih prijedloga koji je namijenjen prijaviteljima projekata u strukturiranju projektne ideje. Ljubazno vas molimo da ispunite i pošaljete ispunjeni obrazac prije nego što tražite savjete o svojoj prijavi/projektnoj ideji.

 

Informacije o mogućnostima i uvjetima financiranja detaljnije proučite u Vodiču kroz program Erasmus+.

 

Rok za podnošenje obrasca za Ključnu aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince u svrhu savjetovanja koncepta vašeg projekta je 20. veljače 2015. godine, a za Ključnu aktivnost 2 - Stateška partnerstva 10. ožujka 2015. godine.

 

 

Ispunjeni obrazac za savjetovanje o vašem projektnom prijedlogu pošaljite na našu adresu elektroničke pošte odgojiopce@mobilnost.hr poštujući krajnji rok za njegovo slanje.

Katalog tečajeva i traženje partnera - School Education Gateway

Nova mrežna stranica Europske komisije School Education Gateway (www.schooleducationgateway.eu) otvorena je nastavnicima i ostalom osoblju škola u svrhu upoznavanja i uključivanja u razne europske aktivnosti namijenjene školama. 

 

Na stranici možete naći sljedeće Erasmus+ alate:

  • Katalog tečajeva (Course Catalogue) kao potporu Ključnoj aktivnosti 1
  • Mogućnosti za mobilnosti (Mobility Opportunities) kao potporu Ključnoj aktivnosti 1
  • Zahtjeve za strateška partnerstva (Strategic Partnership requests) kao potporu ključnoj aktivnosti 2. 

 

Katalog tečajeva namijenjen je nastavnom i nenastavnom osoblju škola zainteresiranom za tečajeve osposobljavanja u sklopu Europskoga razvojnog plana koji je dio prijavnog obrasca za Erasmus+. 

 

Organizatori tečaja besplatno mogu dodavati svoje tečajeve u ovaj katalog.