Erasmus Days

Dani Erasmusa 2020.

logotip Dana Erasmusa

 

Dani Erasmusa (Erasmus Days), prigodna godišnja proslava programa Erasmus+, najvećeg programa Europske unije namijenjenog obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu, ove su godine održani od 15. do 17. listopada. Obilježeni su u više od 80 zemalja svijeta na oko 5000 raznovrsnih događaja!

 

Međunarodni dionici iz područja odgoja i općeg obrazovanja, visokog obrazovanja, obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta informirali su korisnike, sudionike, ustanove, organizacije, udruge, mreže i inicijative, ali i širu javnost o rezultatima mnogobrojnih projekata primjera dobre prakse, o mogućnostima za uključivanje i nudili nadahnuće za sudjelovanje u programu Erasmus+. Pročitajte izvještaj za 2020. godinu

 

U Hrvatskoj je ove godine održan rekordan broj događaja- 105! Među organizacijama iz Hrvatske koje su se uključile bili su dječji vrtići, osnovne i srednje škole, visokoobrazovne ustanove i nevladine organizacije. Događaji su bili raznovrsni, od izložbi i kvizova do radionica i predavanja - djelomično preseljeni u online okruženje zbog pandemije koronavirusa - a naglasak je bio na aktualnim temama poput učenja na daljinu, ekologije, zdravlja i solidarnosti.

 

2019. godine manifestacija je trajala tri dana i okupila sudionike na čak 3995 događaja u 53 zemlje. U 2018. tijekom dva dana trajanja ukupno je održano čak 1435 događaja u 39 europskih zemalja. U Hrvatskoj je te godine fokus manifestacije bio na Danu inspiracije.

 

Dani Erasmusa prvi su put održani 2017. godine na inicijativu francuske nacionalne agencije za program Erasmus+.