Provedba projekata 2016.

KA1 Ugovor o dodjeli financijske potpore 2016.

KA1 Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava 2016.

 

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava S JEDNIM KORISNIKOM

 

Privitak I: Opći uvjeti

 

Privitak III: Financijska i ugovorna pravila

 

PRIVITAK IV: Primjenjive stope za jedinične doprinose

 

Privitak V: Predlošci sporazuma između korisnika i sudionika

 

Ugovor o dodjeli financijske potpore za KA2

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava S VIŠE KORISNIKA (KA201)

 

Privitak I: Opći uvjeti 

 

Privitak III: Financijska i ugovorna pravila 

 

PRIVITAK IV: Primjenjive stope

 

PRIVITAK V: Punomoć(i) dana(e) koordinatoru od strane ostalih korisnika

  • Privitak V Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava s više korisnika HR, EN

 

 

 

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava S JEDNIM KORISNIKOM (KA219)

 

 

OPĆI UVJETI

 

PRIVITAK III: Financijska i ugovorna pravila

 

PRIVITAK IV: Primjenjive stope

Diseminacija i korištenje rezultata

Više o diseminaciji i korištenju rezultata možete pročitati na našoj mrežnoj stranici.

Mobility Tool

Vodič za dugoročnu mobilnost učenika

Dostupan ovdje