Provedba projekata 2019.

Osigurajte kvalitetnu provedbu projekta

Projekt je odobren, sporazum je potpisan, što dalje? 

Odgovore na to i druga praktična pitanja ključna za kvalitetnu provedbu vaših projekata potražite u uputama koje smo vam pripremili:  

 

Ključna aktivnost 1 - (KA101) Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Ključna aktivnost 2 - (KA229) Školska partnerstva

 

Project Management Handbook 

KA1 Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava 2019.

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava S JEDNIM KORISNIKOM

 

Privitak I: Opći uvjeti

 

Privitak III: Financijska i ugovorna pravila

 

Privitak IV: Primjenjive stope za jedinične doprinose

 

Privitak V: Predlošci sporazuma između korisnika i sudionika

KA2 Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava 2019.

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava S VIŠE KORISNIKA (KA201)

 

Privitak I: Opći uvjeti 

 

Privitak III: Financijska i ugovorna pravila 

 

Privitak IV: Primjenjive stope

 

Privitak V: Punomoć(i) dana(e) koordinatoru od strane ostalih korisnika

 

 

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava S JEDNIM KORISNIKOM (KA229)

 

Privitak I: Opći uvjeti

 

Privitak III: Financijska i ugovorna pravila

 

Privitak IV: Primjenjive stope

Aktualno

Mobility Tool+

Nova platforma za registraciju organizacija

Europska komisija objavila je službenu primjenu novog alata pod nazivom Platforma za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti i Sustav za registraciju organizacija.

 

Novi alat u potpunosti zamjenjuje dosadašnji alat pod nazivom Participants portal, koji više nije dostupan.

 

Najvažnija je promjena korištenje Organizacijskog ID broja, koji zamjenjuje PIC broj kao jedinstvenu identifikacijsku oznaku organizacije.

PIC će do daljnjega ostati u upotrebi samo za oznaku kvalitete (ESC52) u programu Europske snage solidarnosti, dok će za sve prijave projekata na idućem prijavnom roku biti korišten samo Organizacijski ID broj. PIC će i dalje biti u upotrebi u nekim alatima u prijelaznom razdoblju (Mobility tool+ i sl.) te će se moći saznati unutar nove platforme.

 

Organizacije koje su već registrirane preko Participants Portala mogu iskoristiti novu platformu da provjere točnost informacija o svojoj organizaciji te preuzmu svoj Organizacijski ID broj. Registrirane organizacije ne moraju mijenjati već učitane podatke ili dokumentaciju.

Diseminacija i korištenje rezultata

Vrednovanje učinka projekta

Pogledajte informacije i korisne alate koji vam mogu pomoći u procesu planiranja, praćenja i mjerenja učinka Erasmus+ projekata.